Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

Atomfaren: Den stille trusselen

26.01.2020 55 min

Den symbolske Dommedagsklokka fortel oss kor farleg verda er. Denne veka stilte atomforskarane klokka endå nærare midnatt, nærare. Korleis er Norge rusta til å handtere eit kjernefysisk åtak? Det er tema i denne vekas utgåve av Desse dagar med Håkon Haugsbø.