Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

Gamle saker - vonde å vende?

15.12.2019 56 min

Denne veka bestemte Gjenopptakingskommisjonen for straffesaker å utsetja vedtak i Baneheia-saka til over nyttår. Kommisjonen skal vere tryggleiksventilen til rettsstaten. Men kor lett er det å få ei straffesak prøvd på nytt? Og kor mange sjansar skal dømde få til å gjere om straffa si? Dette er tema i aktualitetsprogrammet Desse dagar med programleiar Håkon Haugsbø.