Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

Når statsmaktene sviktar - Om NAV-skandalen.

10.11.2019 56 min

Statsmaktene har svikta i alle ledd i NAV-saka. Kva skjer når systemet som skal hjelpa enkeltmenneske på føtene, istaden spenner bein på dei? Velferds- og rettsstaten Norge har gjort seg skuldig i eit justismord av dei heilt sjeldne. Kvifor er vi så overraska over NAV-skandalen? Grupper som tidlegare har kjempa mot trygdesystemet, og tapt, såg den komme. Det er tema i aktualitetsprogrammet Desse dagar med programleiar Håkon Haugsbø.