Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

“Svenske tilstander” også i Norge? Desse dagar med Håkon Haugsbø.

19.11.2019 · 56 min

Politiet i Malmø ser ut til å vera makteslause mot dei kriminelle gjengane. Er det ein samanheng mellom gjengkriminaliteten i Sverige og ungdomsvalden her heime? Det er tema i aktualitetsprogrammet Desse dagar med programleiar Håkon Haugsbø.