Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

Når tidsvitna døyr: korleis overlever minnet?

02.02.2020 56 min

Kva skal til for at vi ikkje skal gløyme Holocaust? Minnemarkeringane og alvorsappellane er ferdige for denne gong. Kva ansvar har vi for å halde vårt kollektive minne levande, når tidsvitna døyr? Dette er tema i denne vekas utgåve av Desse dagar her på NRK P2 med Håkon Haugsbø.