Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

Korleis ta vare på naturmangfaldet? Norsk natur i endring. Desse dagar med Håkon Haugsbø.

09.02.2020 56 min

Naturen er i endring. Dyre- og planteartar forsvinn i eit tempo me aldri har sett før. Korleis skal me greia å ta vare på naturmangfaldet? Dette er tema i denne vekas utgåve av Desse dagar med Håkon Haugsbø her på NRK P2.