Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

Styrer protestar politikken?

20.02.2020 56 min

Eit nytt opprør brer seg over landet, i protest mot auka ferjeprisar. Både bompengeprotestar og vindmølleaksjonar har endra norsk politikk. For politikarane er lydhøyre for dei som ropar høgast. Er folkeopprøret det nye demokratiet? Desse dagar med Håkon Haugsbø.