Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

Har norske tog spora av -for godt?

01.12.2019 56 min

Den norske jernbanen er i endring. Det er mange år sidan sist norske togpassasjerar var så misnøgde, viser kunderundersøkingar. Vy har tapt anbud etter anbud. Kva konsekvensar får dette? Det er tema i aktualitetsprogrammet Desse dagar med programleiar Håkon Haugsbø.