Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

Desse Dagar: Narkotika: sjukdom eller kriminalitet?

12.01.2020 · 56 min

Før vart narkotikamisbruk behandla som ein sjukdom. I dag er narkomane van med eit liv inn og ut av fengsel. Skal menneske som rusar seg på narkotika straffast eller hjelpast? Forslaget om avkriminalisering skal hjelpe dei tyngste misbrukarane. Men blir det fritt fram for ungdom som bestiller partydop på Snapchat? Dette spør me om i aktualitetsprogrammet Desse dagar med programleiar Håkon Haugsbø.