Desse dagar

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

50 år med oljen: kva var vel livet utan oljen? Desse dagar med Håkon Haugsbø.

22.12.2019 56 min

50 år etter det første funnet av olje på Ekofisk-feltet, held det norske oljeeventyret fram. Samstundes vil Norge vera ein klimaleiar. Kva hadde Norge vore utan oljen og gassen? Dette er tema i aktualitetsprogrammet Desse dagar med programleiar Håkon Haugsbø.