Desse dagar

Er atomkraft løysinga på klimakrisa? Desse dagar med Håkon Haugsbø.

Seriebeskrivelse

I Desse dagar ser journalist Håkon Haugbø nærare på aktuelle saker som opptek oss, på jakt etter dei lange linjene, nye perspektiv og det store biletet.

Episodebeskrivelse

Vi må ha meir atomkraft for å nå klimamåla, har FN sitt klimapanel slått fast. Samstundes er miljørørsla kraftige motstandarar av atomkraft. Kan ein både vere uroa for klimaendringane og motstander av atomkraft? Dette er tema i denne vekas utgåve av Desse dagar med Håkon Haugsbø.

Tilgjengelig i:
Verden
Publisert:
14.07.2019
Varighet:
56min 27s