Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Oscar I, Carl IV og Oscar II - Kongen Norge slo opp med (41:42)

14.11.2023 30 min

Svenske tilstander! Og det fikk Norge nok av. (År 1844-1905)