Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Frederik III, Christian V og Frederik IV - Kongene som ikke fikk opplæring (36:42)

10.10.2023 36 min

Pudder, parykk og krone var visst det som krevdes for å være eneveldig konge. (År 1648-1730)