Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Christian VI og Frederik V - Kongen som viste faren fingeren (37:42)

17.10.2023 34 min

Porno og pietisme. Slottet var enten kloster eller bordell. (År 1730-1766)