Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Håkon V Magnusson - Kongen som spilte høyt med døtrene sine (28:42)

24.10.2022 31 min

Han ble kalt Langbein, men han var verken klumsete eller tomsete. En streng ekteskapsarrangør var han. Og er det Vinteren som kommer? (År 1299-1319)