Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Christian III - Kongen som brukte Gud til å betale gjeld (34:42)

26.09.2023 29 min

Norge når bunnen. Og reformasjonen når Norge. (År 1537-1559)