Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Flere konger - mere søl. Og en sjørøver (32:42)

12.09.2023 41 min

Unionen knaker i sammenføyningene. Stakkars lille Norge under Erik av Pommern, Christoffer av Bayern, Carl Bonde, Christian I og kong Hans. (År 1389-1513)

Medvirkende

Forfatter:
Ragnhild Sleire Øyen
Komponist:
SyncPoint
Lydtekniker:
Børge Johansen
Lydtekniker:
Ingebjørg Hagerup
Omtalt:
Carl Knutsson Bonde
Omtalt:
Christian I
Omtalt:
Christoffer av Bayern
Omtalt:
Erik av Pommern
Omtalt:
kong Hans
Produsent:
Ragnhild Sleire Øyen
Programleder:
Are Sende Osen