Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Christian VII og Frederik VI - Kongen som skrev under på alt (38:42)

24.10.2023 47 min

Helt crazy episode: Tre statskupp og overdreven onani. (År 1766-1814)