Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Christian Frederik - Kongen som tenkte på folkets beste (39:42)

31.10.2023 38 min

Sommerjobben hans endra Norge for alltid! (År 1814)