Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Magnus Eriksson og Håkon VI Magnusson - Kongen som ble satt i fengsel av kongen (29:42)

31.10.2022 32 min

Homorykter, tvangsbarbering, pest og løsepenger. Nok å henge fingrene i for Kose-Magnus og sønner. (År 1319-1380)