Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Magnus den blinde og Harald Gille - Kongen som mangla baller, og kongen som tok dem (17:42)

18.10.2021 36 min

Det brygger opp til borgerkrig i Norge: 110 stygge år venter. Advarsel: Sterke scener. (År 1130-1136)