Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Håkon Herdebrei - Kongen som kun var en brikke i spillet (19:42)

01.11.2021 33 min

Skuldre som en kar, men hodet til et barn. Som han jo faktisk var. (År 1157-1162)