Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Inge Bårdsson - Kongen som ble undervurdert (23:42)

19.09.2022 34 min

Han fikk kongejobb og borgerkrig lempet i fanget, og Norge skal være glad for at kong Inge var sånn en grei fyr! Men han kom aldri helt til hektene igjen etter et blodig bryllup. (År 1204-1217)