Kongerekka

Intriger, sex, brodermord, trolldom og store slag: Dette er vår Game of Thrones, fra virkeligheten! Are Sende Osen forteller historien om de norske kongene.

Magnus Berrføtt - Kongen som ikke hadde skjønt at vikingtida var over (14:42)

27.09.2021 28 min

Han syntes pappa var fredelig og døll, og ville bli som farfar: En krigersk vikingkonge! (År 1093-1103)