Podkast fra P2-serier: Debatt i P2

Podkastversjoner av alle debattprogrammene i P2-serier.

Debatt i P2 - Transhumanisme

05.12.2017 56 min

Er mennesket bedre enn sitt rykte? Eller kaller nifsemyra? Det siste året har debatten om hva transhumanisme er eller skal være piplet frem også i Norge. Tradisjonelt har mennesket hatt både kropp og sjel. Men i senere tid har det blitt vanlig igjen å se på oss mennesker som dyr blant andre dyr, grådige og egoistiske, uten noen slags utenom-biologisk dimensjon. Nå ser det ut til at vitenskapen ved hjelp av genmanipulering snart vil kunne oppgradere intelligens, øke livslengden og avle fram nye supermennesker. Dag O. Hessen stiller med noen tanker fra sitt ståsted som sannhetssøkende, nysgjerrig og humanistisk biolog, blant annet med utgangspunkt i en kritisk lesning av Yuval Noah Hararis bok Homo Deus og fra sin egen nye bok Vi. Samarbeid – fra celle til samfunn. Det handler om selvreproduserende roboter, maskinlæring, intelligente system og CRISPR-teknologi. KÅKÅ tar debatten om transhumanisme sammen med P2. Arrangementet er del av temadagene «Kropp og ånd – i biologiens tid» på debatt- og litteraturhuset KÅKÅ kverulantkatedralen i Stavanger.