Podkast fra P2-serier: Debatt i P2

Podkastversjoner av alle debattprogrammene i P2-serier.

Debatt i P2: Verdsarvfjordane som utstillingsvindauge for grøn teknologi?

19.02.2018 · 55 min

Grøn fjord Konferansen 2018 innleia med ei spektakulær sjøreise frå Ålesund til verdsarven Geirangerrfjorden med den prisvinnande hybridbåten «Vision of the fjords». I paneldebatten om bord vart både mogelegheiter og utfordringar knytt til el- og hybriddrift av skipsfarten i norske fjordar drøfta. Følgjande hovudspørsmål vart reist: Korleis kan vi bruke dei unike verdsarvfjordane som utstillingsvindauge for grøn teknologi og ei berekraftig nærings- og samfunnsutvikling? Korleis kjem vi dit på «frivillig» vis? Kan strengare regulering faktisk gjere verdsarvfjordane meir attraktive og eksklusive som reisemål? Kan slik politikk gi god «business» og lokal verdiskaping? Konferansier: Hans Erik Ringkjøb, nestleiar i Verdsarvrådet Kåre Nerem, konstruksjonssjef Fiskerstrand Verft Hans Jakob Walnum, forskar Vestlandsforsking Kristin Krohn Devold, administrerande direktør NHO Reiseliv Arnfinn Ingjerd, dagleg leiar i Maritimt Forum Nordvest Jenny Følling, fylkesordførar i Sogn og Fjordane Arne Sandes ordførar og leiar i Verdsarvrådet Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgjevar sjøfart Bellona Statssekretær KLD Atle Hamar Rita Berstad Maraak, hamnesjef Stranda hamnevesen