Podkast fra P2-serier: Debatt i P2

Podkastversjoner av alle debattprogrammene i P2-serier.

Debatt i P2: Verdsarvfjordane som utstillingsvindauge for grøn teknologi?

19.02.2018 55 min

Grøn fjord Konferansen 2018 innleia med ei spektakulær sjøreise frå Ålesund til verdsarven Geirangerrfjorden med den prisvinnande hybridbåten «Vision of the fjords». I paneldebatten om bord vart både mogelegheiter og utfordringar knytt til el- og hybriddrift av skipsfarten i norske fjordar drøfta. Følgjande hovudspørsmål vart reist: Korleis kan vi bruke dei unike verdsarvfjordane som utstillingsvindauge for grøn teknologi og ei berekraftig nærings- og samfunnsutvikling? Korleis kjem vi dit på «frivillig» vis? Kan strengare regulering faktisk gjere verdsarvfjordane meir attraktive og eksklusive som reisemål? Kan slik politikk gi god «business» og lokal verdiskaping? Konferansier: Hans Erik Ringkjøb, nestleiar i Verdsarvrådet Kåre Nerem, konstruksjonssjef Fiskerstrand Verft Hans Jakob Walnum, forskar Vestlandsforsking Kristin Krohn Devold, administrerande direktør NHO Reiseliv Arnfinn Ingjerd, dagleg leiar i Maritimt Forum Nordvest Jenny Følling, fylkesordførar i Sogn og Fjordane Arne Sandes ordførar og leiar i Verdsarvrådet Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgjevar sjøfart Bellona Statssekretær KLD Atle Hamar Rita Berstad Maraak, hamnesjef Stranda hamnevesen