Podkast fra P2-serier: Debatt i P2

Podkastversjoner av alle debattprogrammene i P2-serier.

Debatt i P2-Pilletåken i norsk eldreomsorg

16.04.2018 55 min

«Pilletåken i norsk eldreomsorg - kjemi foran empati?» Verdidebatt om medikalisering, menneskesyn, menneskeverd og en verdig død. KÅKÅ kverulantkatedralen Lørdag 7. april kl. 14 Trenger man mye piller, bare man blir eldre? Lurer legemiddelindustrien legene og oss til å tro det? Kan kjærlighet og ubetinget omsorg gir bedre resultat enn medikamenter? Skal gamlemor dopes ned på sykehjem, fordi det ikke er nok personal til å ta seg av henne? Kan sykehjem drives uten bruk av antidepressiva, antipsykotika, beroligende og sovemedisin? Hva gjør vi med våre eldre? Stuer dem bort, lar dem klare seg selv og setter en robot på bordet som skal spytte ut piller når de trenger det? Virker kjærlighet bedre enn piller?