Podkast fra P2-serier: Debatt i P2

Podkastversjoner av alle debattprogrammene i P2-serier.

Debatt i P2 - Hvordan skal Bergen se ut i fremtiden?

05.12.2017 26 min

Hvordan skal Bergen se ut i fremtiden? Byrådet vil ha fortetting, boliger bygget i høyden og langs bybanen. Derfor har de lagt frem en av bergenshistoriens mest ambisiøse arealplaner for høring og politisk behandling. Byråd for byutvikling, Anna Elisa Tryti (Ap) vil ha debatt om planene. Det skal hun få! Vi spør om planen tar høyde for klimaendringene vi står overfor, og har invitert en entusiastisk klimaforsker fra UiB, Kikki Kleiven, for å gi innsikt og stille de viktige spørsmålene. Thomas Cook, som er rådgiver hos Byarkitekten og driver Nobel Bopel, kommer for å diskutere i panelet. Det samme gjør Ivar Vogt, kulturhussjef ved USF. Hvordan skal fremtidens bergenske byrom se ut – og hvilken rolle skal kulturen spille, spør de seg. Ordstyrer er ansvarlig redaktør i Bergensavisen, Sigvald Sveinbjørnsson.