Stompa

Vi følger tenåringen Stein Oskar Magell Paus Andersen, populært kalt Stompa, og vennene hans på Langåsen pensjonatskole. Hørespill for barn etter en idé av Anthony Buckeridge, oversatt og dramatisert av Nils-Reinhardt Christensen.

Stompas mesterverk

27.10.1962 28 min

Et hørespill for barn av Anthony Buckeridge, oversatt og dramatisert av Nils-Reinhardt Christensen. Stompa tegner et portrett av lektor Tørrdal i arbeidsboken sin i historie, og han rekker ikke å viske ut tegningen før Tørrdal samler inn bøkene. Stompa og vennene hans forsøker å få tak i boken før Tørrdal åpner den. I rollene medvirker blant andre Lars Nordrum (Stompa), Dan Fosse (Bodø), Sverre Hansen (Bergen) og Gisle Straume (Lektor Tørrdal). (Sendt i Barnetimen).