Stompa

Vi følger tenåringen Stein Oskar Magell Paus Andersen, populært kalt Stompa, og vennene hans på Langåsen pensjonatskole. Hørespill for barn etter en idé av Anthony Buckeridge, oversatt og dramatisert av Nils-Reinhardt Christensen.

Stompa og minister'n

12.11.1960 24 min

Et hørespill for barn av Anthony Buckeridge, oversatt og dramatisert av Nils-Reinhardt Christensen. Kirke- og undervisningsminister Duggset har varslet inspeksjon på Langåsen pensjonatskole - skolen han selv gikk på som barn. Rektor Ulrichsen kan ikke være til stede, så lektor Brandt får oppgaven med å ønske Duggset velkommen og sørge for ro og orden på skolen. Det viser seg at det ikke er så lett. I rollene medvirker blant andre Lars Nordrum (Stompa), Dan Fosse (Bodø), Sverre Hansen (Bergen), Tore Foss (Statsråd Duggset), Arne Lie (Lektor Brandt) og Gisle Straume (Lektor Tørrdal). (Sendt i Barnetimen).