Stompa

Vi følger tenåringen Stein Oskar Magell Paus Andersen, populært kalt Stompa, og vennene hans på Langåsen pensjonatskole. Hørespill for barn etter en idé av Anthony Buckeridge, oversatt og dramatisert av Nils-Reinhardt Christensen.

Takket være Stompa

19.05.1962 28 min

Et hørespill for barn av Anthony Buckeridge, oversatt og dramatisert av Nils-Reinardt Christensen. Det kommer en inspektør til Langåsen pensjonatskole, og det er starten på en lang rekke misforståelser. Skal han inspisere det elektriske anlegget? Kommer han fordi lektor Tørrdal har parkert feil? Inspektøren konfronteres med mange forventninger, men han kan ikke innfri noen av dem, fordi han er en inspektør fra departementet. I rollene medvirker blant andre Lars Nordrum (Stompa), Dan Fosse (Bodø), Sverre Hansen (Bergen), Adolf Bjerke (Inspektør Kvalevåg) og Gisle Straume (Lektor Tørrdal). (Sendt i Barnetimen).