Stompa

Vi følger tenåringen Stein Oskar Magell Paus Andersen, populært kalt Stompa, og vennene hans på Langåsen pensjonatskole. Hørespill for barn etter en idé av Anthony Buckeridge, oversatt og dramatisert av Nils-Reinhardt Christensen.

Stompa passer gullfisk

02.04.1960 22 min

Et hørespill for barn av Anthony Buckeridge, oversatt og dramatisert av Nils-Reinhardt Christensen. Kløfta har fått kusma og ligger på sykestua. Stompa får oppdraget med å passe gullfisken hans, Elmer. I rollene medvirker blant andre Lars Nordrum (Stompa), Dan Fosse (Bodø), Sverre Hansen (Bergen) og Gisle Straume (Lektor Tørrdal). (Sendt i Barnetimen).