Norgeshistorie

Mye av det vi ikke liker i verden i dag kaller vi for middelaldersk. Men hva om middelalderen er akkurat det vi trenger for å forstå oss selv og problemer verden står ovenfor i dag? I denne serien knuser vi myten om middelalderen som mørk, usivilisert og kunnskapsløs.

Norgeshistorie - Tro og tilhørighet

28.12.2020 · 27 min

Episode 4. Religion møter det moderne samfunn På slutten av 1800-tallet ble religion gjenstand for vitenskapelige undersøkelser. Samtidig holdt den danske litteraturkritikeren Georg Brandes en forelesningsrekke som fikk stor betydning for de store norske forfatterne. Her er Brandes fotografert av Ludwig Szacinski. CC BY-SA 4.0 Gjester: Dirk Johannsen og Ragnhild Johnsrud Zorgati Produsent: Ane Bjølgerud Hansen Teknisk ansvarlig: Dag Backer Programleder: Ellen Cathrine Lund