Norgeshistorie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Norgeshistorie - Tro og tilhørighet

28.12.2020 · 27 min

Episode 4. Religion møter det moderne samfunn På slutten av 1800-tallet ble religion gjenstand for vitenskapelige undersøkelser. Samtidig holdt den danske litteraturkritikeren Georg Brandes en forelesningsrekke som fikk stor betydning for de store norske forfatterne. Her er Brandes fotografert av Ludwig Szacinski. CC BY-SA 4.0 Gjester: Dirk Johannsen og Ragnhild Johnsrud Zorgati Produsent: Ane Bjølgerud Hansen Teknisk ansvarlig: Dag Backer Programleder: Ellen Cathrine Lund