Norgeshistorie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Norgeshistorie - Tro og tilhørighet

27.12.2020 · 27 min

Episode 3. Jerusalem-koden Vi kan forstå vår kulturarv bedre gjennom å se hvilken plass Jerusalem har hatt i den norske kristendomshistorien. Oktogonkapellet i Nidarosdomen har for eksempel samme mål som Jesu’ gravkirke i Jerusalem. Hvorfor det? Tegningen Hans Michelsen viser Oktogonkapellet og er laget av ca. 1840. Gjester: Kristin B. Aavitsland, Eivor Andersen Oftestad og Ragnhild Johnsrud Zorgati Produsent: Ane Bjølgerud Hansen Teknisk ansvarlig: Dag Backer Programleder: Ellen Cathrine Lund