Norgeshistorie

Norge har alltid vært et multikulturelt samfunn. Denne serien ser Norgeshistorien fra et samisk perspektiv. Hvordan ble samisk kultur til? Hvordan overlevde den press fra staten og storsamfunnet? Hvordan ble samer et urfolk?

Norgeshistorie - Tro og tilhørighet

25.12.2020 · 27 min

Episode 2. Kristent syn på kropp og sex Kirkens representanter hatt et negativt syn på kvinners seksualitet og alenemødre opp igjennom historien. Hvilke konsekvenser har dette hatt for norske menn og kvinner? Kvinnene på bildet er fotografert av Axel Lindahl på slutten av 1800-tallet og har ingen tilknytning til temaet. Foto: Axel Lindahl / Norsk Folkemuseum Gjester: Hilde Sandvik og Anne Stensvold Produsent: Ane Bjølgerud Hansen Teknisk ansvarlig: Dag Backer Programleder: Ellen Cathrine Lund