Desse dagar

Med Håkon Haugsbø

8. desember 2019

08.12.2019 57 min

Medkjensle fekk biskop Gunnar Stålsett til å bryta norsk lov og gi arbeid til ein papirlaus flyktning. Vinnar av Petter Dass-prisen, Arne Viste, er dømt til betinga fengsel for å ha gjort det same. Kva gjer det med samfunnet vårt at nestekjærleik blir kriminalisert? Dette er tema i aktualitetsprogrammet Desse dagar med programleiar Håkon Haugsbø.

Medvirkende

Medvirkende:
Arne Viste, aktivist
Medvirkende:
Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land
Medvirkende:
Bernt Hagtvet, professor i statsvitskap
Medvirkende:
Brynjar Meling, advokat
Medvirkende:
Cicilie Bråten, prosjektkoordinator Dråpen i havet
Medvirkende:
Hege Kofstad, journalist og forfattar av “Grenselosene”
Medvirkende:
Karine Nordstrand, president Leger Uten Grenser
Produsent:
Marte Rommetveit
Produsent:
Munck studios
Produsent:
Helje Marie Thorsdatter Svensson, teknisk ansvarleg
Produsent:
Linn Helene Løken
Produsent:
Nils Svennem
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Håkon Haugsbø