Desse dagar

Med Håkon Haugsbø

2. februar 2020

02.02.2020 57 min

Kva skal til for at vi ikkje skal gløyme Holocaust? Minnemarkeringane og alvorsappellane er ferdige for denne gong. Kva ansvar har vi for å halde vårt kollektive minne levande, når tidsvitna døyr? Dette er tema i denne vekas utgåve av Desse dagar her på NRK P2 med Håkon Haugsbø.

Medvirkende

Medvirkende:
Andreas Winge, elev Heimdal vidaregåande skule
Medvirkende:
Asbjørn Dyrendal, religionshistorikar
Medvirkende:
Igor Devold, filmregissør og universitetslektor
Medvirkende:
Ingjerd Veiden Brakstad, historikar
Medvirkende:
Katrin Glatz Brubakk, krisepsykolog
Medvirkende:
Linn Helene Løken, reporter
Medvirkende:
Marte Rommetveit, produsent
Medvirkende:
Rita Abrahamsen, leiar jødiske trussamfunn Trondheim
Medvirkende:
Sebastian Klein, pedagogisk leiar Falstadsenteret
Medvirkende:
Tor Einar Fagerland, historikar og kulturminneforskar
Produsent:
Munck Studios
Produsent:
Fredrik Nordin
Produsent:
Lars Erik Ertzgaard Ringen
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Håkon Haugsbø - programleiar