Desse dagar

Med Håkon Haugsbø

2. februar 2020

02.02.2020 · 57 min

Kva skal til for at vi ikkje skal gløyme Holocaust? Minnemarkeringane og alvorsappellane er ferdige for denne gong. Kva ansvar har vi for å halde vårt kollektive minne levande, når tidsvitna døyr? Dette er tema i denne vekas utgåve av Desse dagar her på NRK P2 med Håkon Haugsbø.

Medvirkende

Medvirkende:
Andreas Winge, elev Heimdal vidaregåande skule
Medvirkende:
Asbjørn Dyrendal, religionshistorikar
Medvirkende:
Igor Devold, filmregissør og universitetslektor
Medvirkende:
Ingjerd Veiden Brakstad, historikar
Medvirkende:
Katrin Glatz Brubakk, krisepsykolog
Medvirkende:
Linn Helene Løken, reporter
Medvirkende:
Marte Rommetveit, produsent
Medvirkende:
Rita Abrahamsen, leiar jødiske trussamfunn Trondheim
Medvirkende:
Sebastian Klein, pedagogisk leiar Falstadsenteret
Medvirkende:
Tor Einar Fagerland, historikar og kulturminneforskar
Produsent:
Munck Studios
Produsent:
Fredrik Nordin
Produsent:
Lars Erik Ertzgaard Ringen
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Håkon Haugsbø - programleiar