Desse dagar

Med Håkon Haugsbø

15. mars 2020

15.03.2020 · 57 min

Klimaendringane vil føra til store folkevandringar framover. Korleis skal Europa handtera DEN migrantstraumen? Dette er blant spørsmåla som blir stilt i denne vekas utgåve av Desse dagar med Håkon Haugsbø på NRK P2.

Medvirkende

Lydtekniker:
Emil Aspegren
Lydtekniker:
Helje Marie Thorsdatter Svensson
Medvirkende:
Asle Toje, forskar og kommentator
Medvirkende:
Benedicte Giæver, leiar Flyktninghjelpens beredskapsstyrke, NORCAP
Medvirkende:
Julia Dahr, filmskapar
Medvirkende:
Morten Bøås, seniorforskar NUPI
Medvirkende:
Per Ditlev Fredriksen, professor i arkeologi UiO
Medvirkende:
Robert Mood, president i Norges Røde Kors
Medvirkende:
Snorre Kverndokk, forskar og økonom Frischsenteret
Produsent:
Marte Rommetveit
Produsent:
Munck studios
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Håkon Haugsbø