Desse dagar

Med Håkon Haugsbø

9. februar 2020

09.02.2020 57 min

Naturen er i endring. Dyre- og planteartar forsvinn i eit tempo me aldri har sett før. Korleis skal me greia å ta vare på naturmangfaldet? Dette er tema i denne vekas utgåve av Desse dagar med Håkon Haugsbø her på NRK P2.

Medvirkende

Medvirkende:
Ellen Hambro, direktør Miljødirektoratet
Medvirkende:
Kaja Broen Eriksen, jeger
Medvirkende:
Karoline Andaur, konstituert generalsekretær WWF
Medvirkende:
Kristin Evensen Gangås, rovviltforskar Høgskolen i Innlandet
Medvirkende:
Kristin Ianssen, svinebonde og 1. nestleiar Norges Bondelag
Medvirkende:
Linn Helene Løken, reporter
Medvirkende:
Marte Rommetveit, produsent
Medvirkende:
Petter Bøckman, biolog
Medvirkende:
Tom Schandy, naturfotograf
Medvirkende:
Øyvind Fjeldseth, biolog og fiskekonsulent NJFF
Produsent:
Munck Studios
Produsent:
Fredrik Nordin
Produsent:
Lars Erik Ertzgaard Ringen
Programleder:
Ekstern Produksjon
Programleder:
Håkon Haugsbø - programleiar