Radiomat

I Radiomat snakker vi om matens kulturhistorie, om råvarer, om smak, om matens betydning opp gjennom historien, og i vår tid. I radiomat vil vår sult på god mat, og vår nysgjerrighet på kunnskap smelte sammen i radioapparatet ditt!

30.07.2016 Radiomat - Potet

29.07.2016 · 29 min

I dagens utgave av Radiomat snakker Pia Skevik og Andreas Viestad om en ingrediens som kanskje ikke lenger er så viktig for oss her i Norge? På mange måter er vår sivilisasjon bygget opp på den, og likevel måtte det listig lureri til - for først å få europerene til å spise poteten.