Flukt og krig

Radiodok-episoder om mennesker som opplever krig, flukt og det å finne seg til rette på et nytt sted.

En gang var vi helter

20.03.2014 44 min

Siden 1991, da Ukraina fikk sin selvstendighet, har landet gått fra å være en velstående sovjetrepublikk til å være ett av de fattigste landene i Europa. Kullindustrien mangler penger til å modernisere de gamle, nedslitte gruvene. Samtidig er den lettest tilgjengelige kulla tatt ut, det som står igjen er kull av dårligere kvalitet på rundt 1000 meters dyp, hvor konsentrasjon av metangass også er høyere. Det skal bare en liten gnist til før det smeller. Programmet ble første gang sendt i 2002. Av Birger Amundsen