Flukt og krig

Radiodok-episoder om mennesker som opplever krig, flukt og det å finne seg til rette på et nytt sted.

Mødrelandet

08.03.2013 39 min

Det er 100 år siden kvinner fikk stemmerett i Norge. Kampen for likestilling og frihet har ellers handlet mye om abort, prevensjon og muligheter til å ta godt vare på sine barn, også uten å være gift. "Mødrelandet" følger stausen for den ugifte norske mor gjennom forrige århundre og frem til i dag. Historien om mødrehjemmet Rachel Grepp Heimen i Oslo viser hvordan tidene har forandret seg mye, men at andre utfordringer er de samme. Av Kjetil Saugestad. Teknisk regi Kjetil Hansen.