Flukt og krig

Radiodok-episoder om mennesker som opplever krig, flukt og det å finne seg til rette på et nytt sted.

Hjemkomsten. Om å vende hjem fra krigen

13.03.2014 40 min

Antikkens Odyssevs møtar ein krigsseglar frå andre verdskrigen og ein norsk veteran frå FN-styrken i Libanon. Tre krigare, som alle vendte heim. Kva har dei felles? Korleis var det å komma heim? Av Morten Cranner.