Flukt og krig

Radiodok-episoder om mennesker som opplever krig, flukt og det å finne seg til rette på et nytt sted.

Mamma og Mao

11.07.2013 43 min

Min mor jobbet på Martens bakeri i Bergen. Hun jobbet der fordi hun ønsket å svømme som en fisk blant massene, som Mao skrev. Å svømme som en fisk blant massene, innebar å være der arbeiderklassen var. For det var arbeiderklassen som skulle være den ledende kraften i revolusjonen. På syttitallet reiste mange unge kommunister til Kina for å la seg inspirere av det klasseløse samfunnet Mao Zedong hadde skapt i verdens mest folkerike land. Min mor var en av dem. Av Knut Hoem. Første gang sendt i 2003.