Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Billy Bob er positiv, men hva er pupper?

12.04.2023 1 t 2 min

Martin har prøvd å sexte med AI, Jonis har med karakteren Billy Bob og Henrik sjekker hvem som er best i barnequiz! I tillegg masse upopulære spørsmål.