Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Dans for meg, say less og you know who it is

25.10.2023 55 min

Jonis vil diskutere verdens situasjonen. Henrik har krabbet inn i bilen til en gammel dame og Martin får nye catchphraser.