Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Ku-drap, dynga deep og legg en rasist i bakken

06.09.2023 55 min

Martin og Henrik har holder skipet flytende i dag. Hvilket dyr kunne de drept med nevene, hva ville de spurt en spåkule om og burde en kvele rasister?