Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Teipkjeft, Joika-kaker og bilkrasj

04.10.2023 54 min

Martin har falt ned i youtube-hullet til Andrew Tate. Jonis har krasja i en stein og de diskuterer det å gå seg vil å leve på joika-kaker.