Dynga

Tre søplegutter vender snuten hjem til dynga. Halvparten av søpla har de med selv, resten får de av deg som hører på. Med Martin Lepperød, Jonis Josef og Henrik Farley.

Født på ny, Mamma-dundring og Dyngas parti!

30.08.2023 54 min

Jonis er veldig skuffet over Bjørnar Moxnes fingerferdigheter. 10 kopper kaffe gjør Martin klar for å møte døden. Henrik: «Denne episoden er en trip!»